Tietoa Suomi-Moldova-seurasta


Suomi-Moldova-seura on ystävyysseura, jonka tarkoituksena on vaalia ja edistää Suomen ja Moldovan maiden ja kansojen yhteistyötä ja kanssakäymistä. Seuran jäseneksi voi liittyä jokainen Moldovasta tavalla tai toisella kiinnostunut.

Seura järjestää Moldova-aiheisia tapahtumia, kuten Limba noastră -juhlan vuosittain elokuun lopussa, ja osallistuu erilaisiin suurempiin tapahtumiin tehdäkseen Moldovaa tunnetuksi Suomessa. Viime vuosina Suomi-Moldova-seura on ollut esillä mm. Matkamessuilla ja Maailma Kylässä -festivaaleilla. Seura toimii myös Suomen moldovalaisia yhdistävänä yhteisönä, mutta tapahtumiin ja toimintaan ovat tervetulleita ihan kaikki taustaan katsomatta.

Mikäli olet kiinnostunut kuulemaan lisää, ota yhteyttä sähköpostilla tai tykkää sivustamme Facebookissa. Jäsenmaksu vuodelle 2018 on 15 euroa ja maksamalla sen voit olla mukana tukemassa kehittyvää toimintaamme.


Jäseneksi liittyminen


Seuran jäseneksi voi liittyä jokainen Moldovasta tavalla tai toisella kiinnostunut. Ilmoita osoitteeseen info@suomi-moldova.fi yhteystietosi (sähköposti ja kotisosoite) ja maksa jäsenmaksu oheisilla tiedoilla:

Saaja: Suomi-Moldova-seura ry
Tilinumero: FI64 1745 3000 1495 44
SWIFT/BIC: NDEAFIHH
Summa/Suma: 15,00 €
Viitenumero: 12153


Yhteistyö ja kumppanit


Suomi-Moldova-seura tekee läheistä yhteistyötä Suomi-Romania-seuran ja Tampereen Suomi-Romania yhdistyksen kanssa:
Suomi-Romania-Seura ry
Tampereen Suomi-Romania yhdistys

Olemme solmineet läheiset suhteet myös Viron moldovalais-romanialaiseen yhteisöön: Moldova-Rumeenia kogukond Eestis CASA MARE.

Suomi-Moldova-seura on virallinen moldovalaisen diasporan edustaja Suomessa. Yhteistyötaho on Moldovan hallituksen alainen Biroul pentru Relații cu Diaspora.

Seuramme tahtoo suositella myös kaikille Tallinnaan matkustaville vanhassa kaupungissa sijaitsevaa moldovalaista ravintolaa nimeltä Lautarii.

Moldovan pääkaupunkiin Chisinauhun on valmistunut "Suomi-talo", joka tarjoaa liiketilaa suomalaisille yrityksille. Lisää tietoa Suomi-talosta.


Seuran hallitus 2019


Puheenjohtaja: Aurica Bogulean
Varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja: Jaakko Kölhi
Sihteeri: Kim Calonius
Tiedotus-vastaava, Pirkanmaan alue-vastaava: Stefan Smirnov
Diaspora-vastaavat: Ana Dohan ja Maria Duca

Yhteystiedot


Sähköposti: info (at) suomi-moldova.fi
Facebook: Suomi-Moldova-seuraYhdistyksen säännöt

Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 28.4.2011

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomi-Moldova-seura. Sen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia ja edistää Suomen ja Moldovan maiden ja kansojen yhteistyötä ja kanssakäymistä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää erilaista toimintaa: kulttuuritapahtumia, luentoja, kokouksia, tiedostustilaisuuksia, matkoja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtaimistoa sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. Jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäseneksi liittyvän on ilmoitettava nimensä ja kotipaikkansa yhdistyksen ylläpitämään jäsenrekisteriin. Jäseneksi liittyminen ei velvoita mihinkään.

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä puheenjohtajalle. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

4. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kaksi ja korkeintaan kahdeksan muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja muut mahdollisesti tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä.

6. Tilikausi ja tilintarkastajat

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistykselle valitaan vuosikokouksessa yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajien toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

7. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuussa. Vuosikokouksessa valitaan hallitus ja tilintarkastajat, hyväksytään tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaa yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta sähköpostitse tai kirjeitse.

8. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi yhdistyksen varat on luovutettava Suomen ja Moldovan suhteita edistävän kansalaistoiminnan hyväksi.